/ / Błąd ROOT_URLCONF w Django - django

Błąd ROOT_URLCONF w Django - django

Mam to w moim urls.py:

ROOT_URLCONF = "sdaps_web.urls"

Podczas odwiedzania url localhost: port otrzymuję następujący błąd:

"AdminSite" object has no attribute "root"

Konfiguracja URLS:

url(r"^admin/(.*)", include(admin.site.urls)),
url(r"^", include(views)),
url(r"^", include(sdaps_ctl.views)),
url(r"^admin/(.*)", admin.site.root),
url(r"^accounts/", include("registration.urls")),
url(r"^$", direct_to_template,
{ "template": "index.html" }, "index"),

Używam Django 1.6.1 ... Jakieś pomysły?

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Powinno być admin.site.urls, nie the admin.site.root:

url(r"^admin/", include(admin.site.urls)),