/ / Błąd składni, gdy manage.py runserver - django, python-3.x, web, błąd składni

Błąd składniowy przy zarządzaniu manage.py runserver - django, python-3.x, web, błąd składni

Tworzę swoją pierwszą stronę z Pythonem i django. Wszystko szło dobrze, dopóki nie dostałem błędu bez oczywistego powodu.

Mówi błąd składni, ale sprawdziłem z django i nie widzę żadnych problemów.

Zrzut ekranu

Każda pomoc będzie doceniana.

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Prawdopodobnie problem z wcięciami? Upewnij się, że wcięcie jest spójne w pliku i na tej linii.

Opublikuj także wszystkie urls.py Kod, proszę.


0 dla odpowiedzi nr 2

Twój urls.py brakuje przecinka

from django.conf.urls import url, include
from django.contrib import admin

urlpatterns = [
url(r"^admin/", admin.site.urls),
url(r"^", include("personal.urls")) # <-- Missing Here
url(r"^blog/", include("blog.urls")),
]

Upewnij się także, że Twoje adresy URL znajdują się w personal.urls i blog.urls koniec w $, jak również ^admin/. Jak zauważył Alasdair, don "t uwzględnij $ w twoich wyrażeń regularnych, które mają include. To jest, ^blog/ pozostaje niezmieniony, ale zawiera wszystkie adresy URL blog.urls powinien kończyć się a $.