/ / Dodaj adresy URL z aplikacji Django - django, django-urls

Dodaj adresy URL z aplikacji Django - django, django-urls

Chciałbym dodać adresy URL z aplikacji Django, którą dodaję w settings.py
Próbowałem już dodawać urls.py w nadziei, że to zadziała, ale tak nie jest
(ponieważ to tylko czyta projekt / projekt / urls.py i nie projekt / app / urls.py)

Jak mogę dodać adresy URL do aplikacji?

Odpowiedzi:

3 dla odpowiedzi № 1

Użyj zawierać funkcja, jak poniżej:

urlpatterns = patterns("",
url(r"^some_base_url/", include("your_app.urls")),
)

W tym inne urlconfs jest opisane w dokumentach.


0 dla odpowiedzi nr 2

Nie zapomnij import include od django.conf.urls. Twoje w twoim projekt urls.py:

from django.conf.urls import patterns, include, url

urlpatterns = patterns("",
url(r"^SOME_BASE_URL/", include("APP_NAME.urls")),
)

Zakłada to, że masz kilka adresów URL zdefiniowanych w twoim app urls.py także.

Na przykład dla ogólnego widoku opartego na klasach /SOME_BASE_URL/Twoja aplikacja urls.py wyglądałoby mniej więcej tak:

from django.conf.urls import patterns, url

from .views import SomeView

urlpatterns = patterns("",
url(r"^$", SomeView.as_view(), name="some_name"),
)