/ / Błąd Favicon 404 w instalacji Heroku Django - django, heroku, amazon-s3

Błąd Favicon 404 podczas wdrażania Heroku Django - django, heroku, amazon-s3

Używam S3 dla plików statycznych dla mojego DjangoAplikacja Heroku. Wszystkie pliki są dobrze widoczne, z wyjątkiem favikonu (nawet po aktualizacji mojej pamięci podręcznej). Favicon działa lokalnie, ale nie pojawia się na mojej aplikacji Heroku. Dodatkowo Django wysyła mi następujący błąd:

[Django] ERROR (EXTERNAL IP): Internal Server Error: /favicon.ico

Moje łącze ulubionych w moim szablonie podstawowym to:

<link rel="shortcut icon" href="{{STATIC_URL}}/images/icons/favicon.ico?v=2">

Czy jest coś specjalnego, co muszę zrobić dla tego pliku, ale nie inne statyczne pliki? Rozglądałem się tu po odpowiedzi, ale jak dotąd nic mi nie pomogło.

Odpowiedzi:

2 dla odpowiedzi № 1

Wniosek o /favicon.ico jest spowodowane przez domyślne zachowanie niektórych przeglądarek internetowych kto po prostu zakłada, że ​​favicon będzie obecny na /favicon.ico.

Możesz dodać przekierowanie 301 do rzeczywistej ścieżki favicon.

Czy możesz zrobić coś takiego w swoim urls.py plik?

(r"^favicon.ico$", "django.views.generic.simple.redirect_to", {"url": "/static/images/favicon.ico"}),

Widzieć http://www.codekoala.com/posts/setup-faviconico-django/