/ / Dodawanie mapy witryny do Django 1.10.7 - django, django-urls, django-sitemaps

Dodawanie mapy witryny do Django 1.10.7 - django, django-urls, django-sitemaps

Mam problemy z ustawieniem Django do wygenerowania mapy witryny.

Dodałem następujące elementy do mojego pliku ustawień

"django.contrib.sites",
"django.contrib.sitemaps",

w moim pliku URL mam następujące:

from django.conf.urls import include, url
from django.contrib import admin

from ames import views

from cms.sitemaps import CMSSitemap

admin.autodiscover()

urlpatterns = [
url(r"^admin/", include(admin.site.urls)),
url(r"^contact/", include("contact.urls")),
url(r"^news/", include("news.urls")),
url(r"^sitemap.xml$", "django.contrib.sitemaps.views.sitemap", {"sitemaps": {"cmspages": CMSSitemap}}),
url(r"^$", views.home),
url(r"^", include("cms.urls")),
]

Podczas wdrażania tych poprawek na stronie pojawia się następujący błąd:

TypeError at /sitemap.xml/
view must be a callable or a list/tuple in the case of include().

Wszelkie myśli byłyby mile widziane.

Zmieniony plik urls.py:

from django.conf.urls import include, url
from django.contrib import admin
from cms.sitemaps import CMSSitemap
from django.contrib.sitemaps.views import sitemap
from ames import views

admin.autodiscover()

urlpatterns = [
url(r"^admin/", include(admin.site.urls)),
url(r"^contact/", include("contact.urls")),
url(r"^news/", include("news.urls")),
url(r"^sitemap.xml$", sitemap, {"sitemaps": {"cmspages": CMSSitemap}}),
url(r"^$", views.home),
url(r"^", include("cms.urls")),
]

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Spróbuj:

from django.contrib.sitemaps.views import sitemap

# you code
url(r"^sitemap.xml$", sitemap, {"sitemaps": {"cmspages": CMSSitemap}}),

i usuń

url(r"^sitemap.xml$", "django.contrib.sitemaps.views.sitemap", {"sitemaps": {"cmspages": CMSSitemap}}),

wszystkie informacje dotyczące rozwiązania są błędne view must be a callable or a list/tuple in the case of include()