/ / Błąd dziennika e-mail Django na Elastic Beanstalk - django, amazon-web-services, amazon-ec2, elastic-beanstalk, amazon-ses

Błąd dziennika e-mail Django na Elastic Beanstalk - django, amazon-web-services, amazon-ec2, elastic-beanstalk, amazon-ses

Od czasu migracji aplikacji django do elastycznej beanstalk nie otrzymuję już żadnego e-maila z błędem z powodu błędu 500.

Korzystam z Amazon Simple Mail Service, aby wysyłać wiadomości e-mail.

Co powinienem ustawić, aby otrzymywać tego rodzaju wiadomości e-mail?

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Miałem takie błędy, ponieważ nie zdefiniowałem LOGGING zmienne w moim setings.py plik.

LOGGING = {
"version": 1,
"disable_existing_loggers": False,
"filters": {
"require_debug_false": {
"()": "django.utils.log.RequireDebugFalse"
}
},
"handlers": {
"mail_admins": {
"level": "ERROR",
"filters": ["require_debug_false"],
"class": "django.utils.log.AdminEmailHandler"
},
"null": {
"level": "DEBUG",
"class": "logging.NullHandler",
},
},
"loggers": {
"django.request": {  # send email on error 500
"handlers": ["mail_admins"],
"level": "ERROR",
"propagate": True,
},
"django.security.DisallowedHost": {  # exception for disallow host
"handlers": ["null"],
"propagate": False,
},
}
}

Dzięki chłopaki za twoje komentarze.