/ / Jak dodać uwierzytelnianie tokenu do REST API stworzonego przy użyciu frameworku Django REST - django, rest, api-key

Jak dodać uwierzytelnianie tokenu do REST API stworzonego przy użyciu frameworku Django REST - django, rest, api-key

Naprawdę nie rozumiem, jak to działa, ale jaChcę dodać uwierzytelnianie tokenu lub uwierzytelnienie klucza API dla mojego klienta REST API. jak to zrobić, tak jak chcę, aby klienci API mieli klucz API podczas łączenia się z interfejsem API, jeśli jest to oparte na użytkowniku, w którym każdy użytkownik interfejsu API ma klucz API,

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

http://www.django-rest-framework.org/api-guide/authentication/#tokenauthentication stwierdza, jak to zrobić i jak wskazał @kannor, patrz Jak korzystać z TokenAuthentication dla API w django-rest-framework

dodaj do zainstalowanych aplikacji w settings.py

INSTALLED_APPS = (
...
"rest_framework.authtoken"
)

Edytuj swoje models.py i dodaj poniższe informacje, aby dodać "hak" / "wydarzenie" dla zapisywania użytkowników

from django.conf import settings
from django.db.models.signals import post_save
from django.dispatch import receiver
from rest_framework.authtoken.models import Token

@receiver(post_save, sender=settings.AUTH_USER_MODEL)
def create_auth_token(sender, instance=None, created=False, **kwargs):
if created:
Token.objects.create(user=instance)

i dodaj następujące elementy do swojego urls.py

from rest_framework.authtoken import views
urlpatterns += [
url(r"^api-token-auth/", views.obtain_auth_token)
]