/ / Django i daty w UTC - django

Django i daty w UTC - django

Używam Django z USE_TZ Ustawić True. Ustawiłem też moje TIME_ZONE. Chodzi o to, że daty są przechowywane w DB w UTC (-2 godziny do mojej strefy czasowej). Ale kiedy wydrukuję datetime do szablonu, nadal jest w UTC.

W jaki sposób automatycznie powiadamiać Django o drukowaniu datetimes w mojej lokalnej strefie czasowej (która powinna być domyślnym zachowaniem).

Używam MySQL, a datetime jest zapisywany jako 2016-09-20 22:00:00 który jest 2016-09-21 00:00:00 w mojej lokalnej strefie czasowej.

Dzięki.

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Możesz uzyskać czas lokalny za pomocą pakietów Arrow i DateTime. I możesz użyć strzałek, aby przekonwertować datę i godzinę w wymaganych formatach. Zainstaluj strzałkę w swoim virtualenv za pomocą polecenia pip.

import arrow
import datetime

today = arrow.utcnow().to("Asia/Calcutta").format("YYYY-MM-DD HH:mm:ss")
"2016-09-13 15:57:38"

Odwiedź nasz blog, aby dowiedzieć się więcej o Arrow i procedurze instalacji https://micropyramid.com/blog/python-arrow-to-show-human-friendly-time/