/ / pusty identyfikator po zapisaniu modelu do bazy danych - django

pusty ID po zapisaniu modelu do bazy danych - django

Mam model "obrazów", który ma

 imageID = models.IntegerField(primary_key=True, editable=False)

Potem robię:

newimage = Images(status=1, createDateTime=datetime.now(), User=user)
newimage.save()

Następnie próbuję pobrać imageID za pomocą newimage.imageID, ale jest pusty. Nawet po dodaniu wiersza do bazy danych.

Jakieś pomysły?

Odpowiedzi:

3 dla odpowiedzi № 1

Użyłeś an IntegerFieldraczej niż AutoField, co oznacza, że ​​ponosisz za to odpowiedzialnośćustawiając wartość samodzielnie, zamiast pozwolić, aby baza danych to zrobiła. Czy masz taki kod? Jeśli nie, dlaczego użyłeś tego pola? Dlaczego po prostu nie użyć automatycznego pola identyfikacyjnego?


0 dla odpowiedzi nr 2

Jeśli korzystasz z serwera MSSQL, możesz ustawić domyślną wartość klucza podstawowego na NEWSEQUENTIALID () i typ danych na UNIQUEIDENTIFIER.