/ / Formatowanie tabel szablonów Django - django

Formatowanie tabel szablonów Django - django

Buduję szablon wyników testu ucznia, aleMam problem. Obecnie stworzyłem 2 testy (Matematyka i pisownia) w moim modelu Testów. Problem polega na tym, że jeśli najpierw wprowadzę dane (wyniki) do drugiego testu (Spelling) dla ucznia, wynik zostanie niepoprawnie umieszczony w szablonie - wynik zostanie umieszczony w kolumnie Matematyka, a nie w kolumnie Pisownia. Zostanie poprawiony / przeniesiony do kolumny pisowni, gdy tylko wprowadzę nazwisko tego samego ucznia w teście matematycznym. To drobny problem, ale wynik wciąż jest w niewłaściwym miejscu i nie wiem dlaczego.

Muszę robić coś złego. Brakuje mi jakiegoś filtrowania. Mam nadzieję, że poniższy kod pomoże ci to wyjaśnić. Dzięki.

    class Student(models.Model):
first = models.CharField(max_length=100)
last = models.CharField(max_length=100)
gender = models.CharField(max_length=1)
teacher = models.ForeignKey(Teacher)

def __unicode__(self):
return "%s %s" % (self.first, self.last)


class Test(models.Model):
name = models.CharField(max_length=100)
Out_of = models.IntegerField(null=True, blank=True)

def __unicode__(self):
return self.name

class Meta:
ordering = ["name"]class Display(models.Model):
name = models.ForeignKey(Student, related_name="art")
test = models.ForeignKey(Test)
one = models.IntegerField(null=True, blank=True)
two = models.IntegerField(null=True, blank=True)
three = models.IntegerField(null=True, blank=True)

# views.py
def test(request):

return list_detail.object_list(
request,
queryset = Student.objects.all(),
template_name = "display.html",
template_object_name = "results",

# display.html

<table>

<tr>
<th>First</th>
<th>Name</th>
<th>Maths</th>
<th>Spelling</th>
</tr>
{% for item in results_list %}

<tr>
<td> {{ item.first }} </td>
<td> {{ item.last }} </td>

{% for x in item.art.all %}
<td> {{ x.one }} </td>

{% endfor %}

{% endfor %}
</tr>

</table>

# admin.py
class StudentInline(admin.TabularInline):
model = Display


class TestAdmin(admin.ModelAdmin):
inlines = [StudentInline]

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Problem polega na tym, że musisz jakoś zamówić item.art.all() w tej samej kolejności, co w kolumnach tabeli (np. numery matematyczne, a następnie pisownia). Należy również obsługiwać przypadki, gdy dodano tylko jeden z wyników testu. Ale nie ma prostego sposobu osiągnięcia tego, nie możesz mieć obcego członka klucza (lub związku) ordering w Meta klasa.

Więc może mieć metodę w twoim Display model, aby powrócić do listy w preferowanej kolejności i wywołać ją z szablonu.

Przykładowe rozwiązanie poniżej:

class Student(models.Model):
first = models.CharField(max_length=100)
last = models.CharField(max_length=100)
gender = models.CharField(max_length=1)
teacher = models.ForeignKey(Teacher)
def __unicode__(self):
return "%s %s" % (self.first, self.last)

#this would return in order as math, spelling
def get_result_list_in_order(self):
rlist = []
for tname in ["math", "spelling"]:
rtest = self.art.filter(test__name__iexact=tname)
if rtest:
rlist.append(rtest[0])  #add the first entry from filtered queryset
# or do
#rlist.extend(rtest)
else
rlist.append(None)

return rlist

To co możesz w szablonie to

{% for x in item.get_result_list_in_order %}
<td> {{x.one}} </td>
{% endfor %}