/ / ModelChoiceField w Django - django

ModelChoiceField w Django - django

użyłem ModelChoiceField dla jednego z plików w ModelForm:

class PackageModelForm(ModelForm):
packageName = forms.CharField(max_length=128, label="Name", error_messages=     {"required": _(u"Please enter Package Name")})
vehicleModelId = forms.ModelChoiceField(label="Model",queryset=VehicleModels.objects.order_by("name").all())
type_id =forms.ModelChoiceField(label="Package Type",queryset=Package_type.objects.order_by("name").all())
amount = forms.RegexField(regex="^([0-9]*)$",  label="Amount (in rupees)" , max_length=10, required=True, error_messages={"required": _(u"Enter Amount"), "invalid": _(u"Enter a valid Amount.")})class Meta:
model = Packages
exclude = ("status","register", "organizationId")

tutaj typ_id jest kluczem obcym do innego modelu o nazwie "Pakiety"

ale tutaj w polu type_id filed wyświetlane są wybrane opcje jako "package_type object" w rozwijanym polu instaed "airpot", "railwaystation"

jak pokazywać wartości obiektów jako "Lotnisko", "Railwaystation" .....

Odpowiedzi:

2 dla odpowiedzi № 1

prawdopodobnie zapomniałeś ustawić funkcję unicode:

class Packages(models.Model):
# fields...

def __unicode__(self):
return self.name