/ / Ustawienia Django oracle db - django, oracle, django-models, oracle11g, django-oracle

Ustawienia Django oracle db - django, oracle, django-models, oracle11g, django-oracle

Chcę po prostu podłączyć mój lokalny db Oracle z moim projektem django, ale moje poświadczenie bazy danych nie działa. Właściwie to jestem w stanie połączyć moją bazę danych Oracle poprzez dewelopera sql z tymi referencjami: wprowadź opis obrazu tutaj

Właśnie użyłem tego poświadczenia w django settings_py w ten sposób

DATABASES = {
"default": {
"ENGINE": "django.db.backends.oracle",
"NAME": "INTERNAL",
"USER": "system",
"PASSWORD": "oracle",
"HOST":"localhost/xe",
"PORT":"1521"
}
}

i błąd to:

Traceback (most recent call last):
web_1 |  File "manage.py", line 22, in <module>
web_1 |   execute_from_command_line(sys.argv)
web_1 |  File "/usr/local/lib/python3.6/site-packages/django/core/management/__init__.py", line 364, in execute_from_command_line
web_1 |   utility.execute()
web_1 |  File "/usr/local/lib/python3.6/site-packages/django/core/management/__init__.py", line 356, in execute
web_1 |   self.fetch_command(subcommand).run_from_argv(self.argv)
web_1 |  File "/usr/local/lib/python3.6/site-packages/django/core/management/base.py", line 283, in run_from_argv
web_1 |   self.execute(*args, **cmd_options)
web_1 |  File "/usr/local/lib/python3.6/site-packages/django/core/management/base.py", line 330, in execute
web_1 |   output = self.handle(*args, **options)
web_1 |  File "/usr/local/lib/python3.6/site-packages/django/core/management/commands/makemigrations.py", line 110, in handle
web_1 |   loader.check_consistent_history(connection)
web_1 |  File "/usr/local/lib/python3.6/site-packages/django/db/migrations/loader.py", line 282, in check_consistent_history
web_1 |   applied = recorder.applied_migrations()
web_1 |  File "/usr/local/lib/python3.6/site-packages/django/db/migrations/recorder.py", line 65, in applied_migrations
web_1 |   self.ensure_schema()
web_1 |  File "/usr/local/lib/python3.6/site-packages/django/db/migrations/recorder.py", line 52, in ensure_schema
web_1 |   if self.Migration._meta.db_table in self.connection.introspection.table_names(self.connection.cursor()):
web_1 |  File "/usr/local/lib/python3.6/site-packages/django/db/backends/base/base.py", line 254, in cursor
web_1 |   return self._cursor()
web_1 |  File "/usr/local/lib/python3.6/site-packages/django/db/backends/base/base.py", line 229, in _cursor
web_1 |   self.ensure_connection()
web_1 |  File "/usr/local/lib/python3.6/site-packages/django/db/backends/base/base.py", line 213, in ensure_connection
web_1 |   self.connect()
web_1 |  File "/usr/local/lib/python3.6/site-packages/django/db/utils.py", line 94, in __exit__
web_1 |   six.reraise(dj_exc_type, dj_exc_value, traceback)
web_1 |  File "/usr/local/lib/python3.6/site-packages/django/utils/six.py", line 685, in reraise
web_1 |   raise value.with_traceback(tb)
web_1 |  File "/usr/local/lib/python3.6/site-packages/django/db/backends/base/base.py", line 213, in ensure_connection
web_1 |   self.connect()
web_1 |  File "/usr/local/lib/python3.6/site-packages/django/db/backends/base/base.py", line 189, in connect
web_1 |   self.connection = self.get_new_connection(conn_params)
web_1 |  File "/usr/local/lib/python3.6/site-packages/django/db/backends/oracle/base.py", line 212, in get_new_connection
web_1 |   return Database.connect(self._connect_string(), **conn_params)
web_1 | django.db.utils.DatabaseError: ORA-12545: Connect failed because target host or object does not exist

tutaj jest mój status mojego słuchacza

 Connecting to (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=IPC)(KEY=EXTPROC_FOR_XE)))
STATUS of the LISTENER
------------------------
Alias           LISTENER
Version          TNSLSNR for Linux: Version 11.2.0.2.0 - Production
Start Date        28-DEC-2017 15:51:21
Uptime          0 days 2 hr. 8 min. 36 sec
Trace Level        off
Security         ON: Local OS Authentication
SNMP           OFF
Default Service      XE
Listener Parameter File  /u01/app/oracle/product/11.2.0/xe/network/admin/listener.ora
Listener Log File     /u01/app/oracle/diag/tnslsnr/e48c7c272f44/listener/alert/log.xml
Listening Endpoints Summary...
(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=ipc)(KEY=EXTPROC_FOR_XE)))
(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=e48c7c272f44)(PORT=1521)))
(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=e48c7c272f44)(PORT=8080))(Presentation=HTTP)(Session=RAW))
Services Summary...
Service "PLSExtProc" has 1 instance(s).
Instance "PLSExtProc", status UNKNOWN, has 1 handler(s) for this service...
Service "XE" has 1 instance(s).
Instance "XE", status READY, has 1 handler(s) for this service...
Service "XEXDB" has 1 instance(s).
Instance "XE", status READY, has 1 handler(s) for this service...
here its my listener status

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Powinieneś się zmienić HOST do localhost" or "127.0.0.1 i SID to NAME.

DATABASES = {
"default": {
"ENGINE": "django.db.backends.oracle",
"NAME": "xe",
"USER": "system",
"PASSWORD": "oracle",
"HOST":"127.0.0.1",
"PORT":"1521"
}
}

W przypadku przyszłych odniesień, jeśli Oracle ma skonfigurowaną nazwę usługi zamiast identyfikatora SID, wówczas konfiguracja będzie następująca:

DATABASES = {
"default": {
"ENGINE": "django.db.backends.oracle",
"NAME": "127.0.0.1:1521/service.name",
"USER": "system",
"PASSWORD": "oracle",
}
}

Inną kwestią, którą należy wziąć pod uwagę podczas pracy z Oracle w Django, jest to, że po połączeniu się z bazą danych innych użytkowników (schematu) trzeba ustawić db_table Opcja meta w modelach Django:

class OracleTable(models.Model):
... fields ...
class Meta:
db_table = ""OTHERUSER"."ORACLETABLE""