/ / Excel 2007 - formatowanie warunkowe - jak zamienić kody kolorów na kolory? - excel-vba, excel-2007, vba, excel

Excel 2007 - formatowanie warunkowe - jak zamienić kody kolorów na kolory? - excel-vba, excel-2007, vba, excel

Mam bardzo prosty kod makra, który pokazuje kolor kodu koloru, który jest zapisany w komórce:

Sub ShowColour()
ColCod = Selection()
With Selection.Interior
.Pattern = xlSolid
.PatternColorIndex = xlAutomatic
.Color = ColCod
.TintAndShade = 0
.PatternTintAndShade = 0
End With
End Sub

Teraz szukam sposobu na zmianęzawartość komórki w inny kod koloru i natychmiast pokazano jej kolor.) Eksperymentowałem z formowaniem warunkowym, ale wydaje mi się, że mogę wybierać tylko z predefiniowanych formatów.Czy ktokolwiek może mi podpowiedzieć?

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

Jeśli cię poprawię, musisz dodać ten kod doodpowiedni moduł arkusza, taki jak jeden o nazwie "Arkusz1 (Arkusz1)" (nie do standardowego modułu takiego jak Moduł1). W rezultacie ten kod uruchomi odpowiednie wydarzenie.

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)

On Error GoTo ErrorHandler
With Target.Interior
.Pattern = xlSolid
.PatternColorIndex = xlAutomatic
.Color = Target.Value
.TintAndShade = 0
.PatternTintAndShade = 0
End With

Exit Sub
ErrorHandler:
MsgBox "Color number rather doesn"t exists"
End Sub

Trzymałem twój podstawowy kod w środku, bo byłoby ci łatwiej.