/ / Kopiuj wartość z jednego arkusza na inny - excel, formuła Excela, Excel 2010

Skopiuj wartość z jednego arkusza na drugi - excel, excel-formula, excel-2010

Mam 2 arkusze kalkulacyjne. W pierwszym arkuszu kalkulacyjnym wartości są takie:

Column A  Column B
AAA    Apple
BBB    Bat
CCC    Cricket

W drugim arkuszu wartości są następujące:

Column A  Column B
AAA     8/1/2015
CCC     7/31/2015
BBB     8/2/2015

Chcę dodać kolejną kolumnę (nazwij ją Kolumna C) w drugim arkuszu kalkulacyjnym, która ma odpowiednią wartość kolumny A z pierwszego arkusza kalkulacyjnego.

IG, wyszukaj kolumnę A drugiego arkusza kalkulacyjnego na 1 arkuszu, a jeśli tekst pasuje, dodaj wartość kolumny B pierwszego arkusza kalkulacyjnego do kolumny C w drugim arkuszu kalkulacyjnym.

Jak miałbym to zrobić?

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

Zakładając, że twoje arkusze mają domyślną nazwę „Arkusz1” i „Arkusz2”, zadziała następujący wzór:

 =VLOOKUP(A1,Sheet1!A:B,2,FALSE)

WYSZUKAJ.PIONOWO pozwoli Ci wyszukać region dla określonej wartości w pierwszej kolumnie i zwrócić odpowiednią wartość z dowolnej kolumny w regionie.


0 dla odpowiedzi nr 2

Innym sposobem na to jest

=SUMPRODUCT((Sheet1!$A$1:$A$100=A1)*1, Sheet1!$B$1:$B$100)

Jest to świetny sposób i można go łatwo użyć do wyszukiwania wielu kryteriów, zastępując *1 z innymi kryteriami wyszukiwania, takimi jak (Sheet1!C1:C100=C1) zakładając, że masz coś w kolumnie C.