/ / dane z jednego arkusza do innego - excel, raport, crm, nazwy, stany

dane z jednego arkusza do drugiego - excel, report, crm, names, states

Mam 31 000 linii w arkuszu kalkulacyjnym Excel (od A doN). W kolejnych 51 arkuszach chcę, aby dane dla określonego stanu pojawiały się na arkuszu stanów. Jeśli dokonam zmiany na arkuszu 1, chcę wprowadzić następujące 51. Czy to możliwe? (z pobrania CRM)

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Tak, można to zrobić po prostu za pomocą Zaawansowanego filtra

Powiedzmy, że wszystkie twoje dane znajdują się na Arkuszu 1. Goto Arkusz2 i na A1 umieść „Stan”, aw A2 umieść „Alabama”.

Będąc nadal w arkuszu2 (ważne), wybierz ZaawansowaneFiltruj z menu Dane. Wybierz opcję Kopiuj do innej lokalizacji. Dla zakresu listy wybierz wszystkie dane na arkuszu1. Dla zakresu kryteriów wybierz A1: A2 na arkuszu2. W polu Kopiuj do zakresu wybierz B1 na arkuszu 2.

Spowoduje to pobranie wszystkich danych z arkusza 1 ze stanem Alabama do arkusza2.

Powiedziawszy to, na pewno zajrzałbym do tabel przestawnych lub autofiltra, jak sugerowali poprzedni komentatorzy.