/ / Jak ustawić właściwość Odbiorcy w Outlook.AppointmentItem? - excel, vba, excel-vba, outlook

Jak ustawić właściwość Recipients w Outlook.AppointmentItem? - excel, vba, excel-vba, perspektywy

W tym kodzie Excela VBA próbuję utworzyć nowe spotkanie w programie Outlook, a tym, czego chcę, to wysłać e-mailem to spotkanie, tj. Chcę zaprosić użytkowników na spotkanie.
Nie jestem pewien, czy muszę utworzyć nowy obiekt outlook.recipients dla tej rzeczy lub nie używam poprawnie właściwości .Recipeint.Add.

Sub app()

Dim OutApp As Outlook.Application
Dim OutMail As Outlook.AppointmentItem

Set OutApp = New Outlook.Application
Set OutMail = OutApp.CreateItem(olAppointmentItem)

With OutMail

.Location = " happening"
.Subject = " Event check "
.Start = "8:00 PM" & Format(Date)
.End = "9:00 PM" & Format(Date)
.Body = "this is event details"
.Recipients.Add ("someone@gmail.com") " This line is not working
" .Display
.Send

End With

End Sub

Otrzymuję definicję aplikacji lub obiekt zdefiniowany jako błąd. Z góry dziękuję.

Odpowiedzi:

2 dla odpowiedzi № 1

Spotkania są osobiste i tylko dla Ciebie.

Najpierw musisz go zmienić na spotkanie, zanim będziesz mógł dodawać odbiorców.

Aby to zrobić, dodaj AppointmentItem.MeetingStatus = olMeeting do twojego kodu. Więc dla twojego kodu byłoby

Sub app()
Dim OutApp As Outlook.Application
Dim OutMail As Outlook.AppointmentItem

Set OutApp = New Outlook.Application
Set OutMail = OutApp.CreateItem(olAppointmentItem)

With OutMail
.MeetingStatus = olMeeting
.Location = " happening"
.Subject = " Event check "
.Start = "8:00 PM" & Format(Date)
.End = "9:00 PM" & Format(Date)
.Body = "this is event details"
.Recipients.Add ("someone@gmail.com") " This line is not working
" .Display
.Send

End With
End Sub

0 dla odpowiedzi nr 2

Czy masz takie pop-upy?

wprowadź opis obrazu tutaj

Jeśli tak, a jeśli klikniesz „Odmów”, tomoże wyjaśnić twój błąd. Dzieje się tak, ponieważ ochrona modelu obiektów jest wprowadzona, aby uniemożliwić hakerom uzyskanie dostępu do adresatów poczty e-mail za pośrednictwem modelu obiektów programu Outlook. Zobacz ten artykuł:

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/office/ff864479%28v=office.14%29.aspx