/ / Usuń zakres kolumn w Excel VBA - excel, vba, excel-vba

Usuń zakres kolumn w programie Excel VBA - excel, vba, excel-vba

Próbuję usunąć zakres kolumn, ale otrzymuję błąd „Zdefiniowany przez aplikację lub błąd zdefiniowany przez obiekt”. W poniższym kodzie wks jest arkuszem, a colStart i colEnd są zmiennymi z wartościami.

Dim colDelete As String

colDelete = wks.Range(wks.Cells(1, colStart), wks.Cells(1, colEnd)).EntireColumn.Delete

Odpowiedzi:

2 dla odpowiedzi № 1

Zadeklaruj swoje zmienne. Zawsze.

dim colStart as long
dim colEnd as long
dim wks as Worksheet

To powinno działać w ten sposób.


0 dla odpowiedzi nr 2

wprowadź opis obrazu tutaj

Tak vacip colStart i colEnd mają wartości całkowite, jak widać na ekranie zegarka mojego obrazu. A także wks jest odpowiednio przypisanym obiektem arkusza.