/ / Pętla VBA poprzez skoroszyty + kopiuj i wklej - excel, vba, pętle, kopiuj-wklej

Pętla VBA przez skoroszyty + kopiuj i wklej - excel, vba, pętle, kopiuj-wklej

Chciałbym pobrać dane z różnych skoroszytów (które mają tę samą strukturę) i utworzyć pętlę do kopiowania i wklejania danych pobranych z aktywnego skoroszytu. Próbowałem tego, ale to nie działa.

Sub loopMacro()
Dim Wb1 As Workbook, Wb2 As Workbook, Wb3 As Workbook
Dim MainBook As Workbook

"Open all workbooks:
Set Wb1 = Workbooks.Open("D:VBAfile1.xlsx")
Set Wb2 = Workbooks.Open("D:VBAfile2.xlsx")
Set Wb3 = Workbooks.Open("D:VBAfile3.xlsx")
Set MainBook = ThisWorkbook

For i = 1 To 3
For j = A To C
WB(i).Sheets("sheet1").Range("E4").Copy
MainBook.Sheets("DATA").Range(j & "1").PasteSpecial
WB(i).Sheets("sheet1").Range("E5").Copy
MainBook.Sheets("DATA").Range(j & "2").PasteSpecial
Next j
Next i

MainBook.Save
MainBook.Close End Sub

Zasadniczo makro powinno pobierać dane zarkusz 1 - komórki E4 i E5 Wb1, Wb2, Wb3 ... i wydrukuj dane Wb1 w aktywnym skoroszycie (komórki A1 i A2), dane Wb2 w komórkach B1 i B2, dane Wb3 w komórkach C1 i C2. Ktoś może pomóc?

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Twój problem polega na tym, że WB (i) nie powoduje Wb1, Wb2 itp.

Zastąp for i z

For Each wb In Array(Wb1, Wb2, Wb3)

a potem wszystko wb(i) z wb