/ / Sortowanie zmiennych łańcuchowych w VBA - excel, vba, excel-vba

Sortowanie zmiennych łańcuchowych w VBA - excel, vba, excel-vba

Mam cztery struny. Te cztery reprezentują 4 kwartały. te cztery ciągi to: (które są w porządku sortowania według mojego komputera). Co jest teoretycznie prawdziwe w świecie smyczków. Q1FY15 Q2FY15 Q3FY14 Q4FY14.

Ale jeśli rozważę również część roku, po sortowaniu w porządku rosnącym chcę, aby wynik był taki jak

Q3FY14 Q4FY14 Q1FY15 Q2FY15

Czy ktoś może mi powiedzieć, czy jest to możliwe bez rozważenia komplikacji substringowych :)

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Nie bez podłoży. Możesz utworzyć kolumnę referencyjną łączącą = right (quartercell, 2) & = left (quartercell, 2), ale są to funkcje podłańcuchowe, chociaż nie używają terminu substring


0 dla odpowiedzi nr 2

Jeśli możesz użyć kodu, możesz posłużyć się poniższym podpisem, aby posortować informacje, jak chcesz:

Option Explicit

Sub SortStrings()
"This sub will sort the values in column 1 by year and then by quarter based on
"the format of "Q1FY14"
"
"Written by TheEngineer on 12/10/2014

Dim LastRow As Long
Dim qCount  As Long
Dim i As Long, j As Long, k As Long

Application.ScreenUpdating = False

With ActiveSheet
LastRow = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row

For i = 1 To LastRow
For j = i + 1 To LastRow
If CInt(Right(.Cells(j, 1).Value, 2)) > CInt(Right(.Cells(i, 1).Value, 2)) Then
If j <> i + 1 Then
.Cells(j, 1).Cut
.Cells(i + 1, 1).Insert Shift:=xlDown
End If
Else
.Cells(j, 1).Cut
.Cells(i, 1).Insert Shift:=xlDown
End If
Next j
Next i

qCount = 0
For i = 1 To LastRow
For j = i + 1 To LastRow
If CInt(Right(.Cells(j, 1).Value, 2)) = CInt(Right(.Cells(i, 1).Value, 2)) Then
qCount = qCount + 1
End If
Next j

For k = i + 1 To qCount + i
If CInt(Left(Right(.Cells(k, 1).Value, Len(.Cells(k, 1).Value) - 1), 1)) > CInt(Left(Right(.Cells(i, 1).Value, Len(.Cells(i, 1).Value) - 1), 1)) Then
If k <> i + 1 Then
.Cells(k, 1).Cut
.Cells(i + 1, 1).Insert Shift:=xlDown
End If
Else
.Cells(k, 1).Cut
.Cells(i, 1).Insert Shift:=xlDown
End If
Next k
qCount = 0
Next i
End With

Application.ScreenUpdating = True

End Sub

Zauważ, że ten sub zakłada, że ​​twoje informacje znajdują się w kolumnie 1 i że tylko informacje, które chcesz posortować, znajdują się w tej kolumnie.

Będzie to działać dla tylu ciągów, ile potrzebujesz.