/ / Application.MacroOptions i Error 1004 - excel, function, excel-vba, funkcje zdefiniowane przez użytkownika, vba

Application.MacroOptions i Error 1004 - excel, function, excel-vba, funkcje zdefiniowane przez użytkownika, vba

Chcę zarejestrować rodzaj funkcji CalculateHours(work_hour, rest_hour) do Excela VBA, w Addinie jak Works.xla

Próbowałem użyć Application.MacroOptions aby zarejestrować funkcję. Poniższy kod znajduje się w Class plik, funkcja znajduje się w innym pliku modułu. Zostaną załadowane, gdy otworzymy Excel i Addin.

Kod:

Private Function AddFunctions()
With MyFunction
Application.MacroOptions .Name, _
.Description, , , , , .Category, , , .HelpFilePath
End With
End Function

Oczekiwanie:

Chcę uzyskać pomoc dotyczącą argumentów, opis funkcji w kreatorze funkcji programu Excel jako innych wbudowanych funkcjach. Za pomocą przycisku pomocy łącze do mojego pliku pomocy.

Wynik:

Error number: 1004 Application-defined or object-defined error

lub

Method "MacroOptions" of object "_Application" failed

Czy coś (lub wszystko) jest złe?

Mam 10 rodzajów funkcji i trzeba je dodawać automatycznie do kreatora funkcji Excel za każdym razem, gdy ładuję Addin.

Odpowiedzi:

2 dla odpowiedzi № 1

07.12.2016 r. Dobrze po przeciągnięciu mojej funkcjinastępujące fragmenty porad z niektórych stanowisk i robienie wielu innych bezsensownych rzeczy, znalazłem ten błąd, jeśli Application.MacroOptions Opis: = FuncDesc przekracza 255 znaków. Zasadniczo nie mów zbyt obszernie z opisem funkcji zdefiniowanej przez użytkownika lub po prostu dodaj

Jeśli Len (FuncDesc)> 255 wtedy Straszny komunikat ostrzegawczy o błędzie wykonania "1004" Koniec, jeśli