/ / rozpoznaj atrakcję wnętrza - excel, vba

rozpoznać atrakcję wnętrza - excel, vba

Okej, więc staram się wszystko rozpoznaćpodkreślony ciemnoniebieskim tekstem 2 lżejszym 60% i dla każdej wartości, gdzie jest to prawdziwe w moim zasięgu, chcę zrobić komórkę 2 spacje w prawo = 1. Mam poniższy kod, jakieś pomysły?

Sub findcolor()
Dim cl As Range

For Each cl In Workbooks("Report").Worksheets("sheet1").Range("A1:B10")
If cl.Interior.Pattern = xlSolid And cl.Interior.PatternColorIndex = xlAutomatic And cl.Interior.ThemeColor = xlThemeColorLight2 And cl.Interior.TintAndShade = 0.599993896298105 And cl.Interior.PatternTintAndShade = 0 Then
cl.Offset(0, 2).Value = "1"
End If
Next cl
End Sub

Odpowiedzi:

2 dla odpowiedzi № 1

Kliknij:
Fill Color ikonę na pasku narzędzi i wybierz swój kolor
More Colors z podmenu i niestandardowej karty
teraz możesz zobaczyć trzy wartości, które składają się na obiekt RGB (czerwony, zielony, niebieski) dla wybranego koloru
Zamiast używać wszystkich argumentów, takich jak zrobiłeś - po prostu Użyj RGB obiekt z trzema wartościami

Sub findcolor()
Dim cl As Range
For Each cl In Worksheets("Sheet1").Range("A1:B10")
If cl.Interior.Color = RGB(141, 180, 226) Then
cl.Offset(0, 2).Value = "1"
End If
Next cl
End Sub