/ / Konwersja formuły Excel do formuły Word - Excel, MS-Word, Excel-formuła

Konwertuj formułę programu Excel na formułę programu Word - Excel, MS-Word, Excel Formuła

W Excelu utworzyłem formułę, która działadobrze, ale kiedy umieściłem go w tabeli MS Word, nie wydaje się działać. Formuła dodaje kolumnę cen, gdy wynikowa kolumna zawiera określone słowo.

Formuła to:

=SUMIF(E:E, "Yes", D:D)

Przykład:

wprowadź opis obrazu tutaj

Czy to się da zrobić? Jeśli tak, to ktoś może pomóc w konwersji tego, aby działał w MS Word.

Dzięki, Adam.

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Nie określiłeś, której wersji Word używasz. MS Word ma ograniczoną liczbę funkcji, których można używać do operacji matematycznych w tabeli.

Aby tabela działała w programie Word, w kolumnie F w formacie Excel dodaj formułę:

=IF(E4="Yes",D4,0)

Wypełnij, aby uwzględnić formułę w każdej komórceTwój stół w kolumnie F. Program Word zsumuje wszystkie wartości w kolumnie, ale nie możesz mieć pustej komórki w kolumnie, więc musisz mieć zero, a nie pustą komórkę, gdy "Tak" nie jest obecne.

Skopiuj i wklej swój stół do programu Word. Dodaj wiersz dla sumy. W zależności od wersji słowa, którego używasz, znajdź edytor Tablica ... i wpisz ostatni wiersz trzeciej kolumny

=SUM(ABOVE)

Twoja suma wyświetli 50.