/ / Jak zachować tylko niezbędny skoroszyt w Excelu używając powershell? - excel, powershell, powershell-v2.0

Jak zachować tylko niezbędny skoroszyt w Excelu używając powershell? - excel, powershell, powershell-v2.0

Mam kilka plików Excel, w których każdy plik ma wiele skoroszytów.

Załóżmy, że są to nazwy skoroszytów.

Introduction
Testcase
Testresult

Załóżmy także, że wszystkie pliki xls znajdują się w tym samym folderze (na przykład: Serwery)

Testsample.xlsx
TestExecution.xlsx    and few more xlsx files ...

Chcę utworzyć pliki wynikowe, w których powinien znajdować się tylko skoroszyt testresult.

Wynikowe pliki, takie jak

Testsample-res.xlsx TestExecution-res.xlsx i kilka innych wynikowych plików xlsx

Jak zachować tylko skoroszyt testresult w nowych plikach xls? (Korzystanie ze skryptu powershell)

Odpowiedzi:

2 dla odpowiedzi № 1

To będzie ruszaj się arkusz Testresult do nowego dokumentu programu Excel (zamień Move () za pomocą Copy (), aby pozostawić oryginalny arkusz w dokumencie źródłowym):

$xl = New-Object -ComObject Excel.Application
$xl.Visible=$true
$wb = $xl.Workbooks.Add("D:Book1.xlsx")
$wb.Sheets.Item("Testresult").Move()
$xl.ActiveWorkbook.SaveAs("D:Testresult.xlsx")
$xl.Quit()