/ / uzyskaj warunkowo sformatowany kolor za pomocą vba w excelu - excel, excel-vba, bubble-chart, vba

pobierz kolor sformatowany warunkowo za pomocą vba w programie excel - excel, excel-vba, bubble-chart, vba

Pracujący: Wykres bąbelkowy Excel z okręgami w różnych rozmiarach i kolorach.

Nie działa: Dostaję jednak kolory, odczytując wartość koloru za pomocą vba Interior.Color nie rozpoznaje koloru ustawionego przez formatowanie warunkowe.

Kod w pytaniu:

Range("Z" & Application.WorksheetFunction.Match(srs.Name, Sheets("Diagrammdaten").Range("a:a"), 0)).Interior.Color

Nie mogę znaleźć niczego na innym selektorze niż Interior.Color, ale z pewnością musi być coś takiego Displayed.Color w Excelu?

Dzięki za pomoc.

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

Możesz użyć:

DisplayFormat.Interior.Color

aby uzyskać kolor komórki. Inne właściwości CF są również dostępne za pośrednictwem DisplayFormat