/ / Excel - Wyszukiwanie między 2 arkuszami - excel

Excel - odnośnik między 2 arkuszami - excel

Mam 2 arkusze na tym samym pliku, każdy arkusz ma 2 kolumny,

pierwszy arkusz to:

Imię B Telefon

Drugi arkusz to:

Imię B Telefon

To, co muszę zrobić, to formuła, która wyszuka numery telefonów brakujący w drugim arkuszu. i zaznacz brakujące numery telefonów na pierwszym arkuszu.

dzięki

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Coś takiego

=IFERROR(MATCH(A2, Sheet2!$C$2:$C$4,0),"X")

oznaczy brakujący numer telefonu literą "X"komórka, w której znajduje się formuła. Zakłada się, że Arkusz2 przechowuje numery telefonów w kolumnie C, a bieżący arkusz (może Arkusz1) przechowuje numery telefonów w kolumnie A. Być może wzór znajduje się w kolumnie B bieżącego arkusza i zostanie skopiowany dla każdego numeru telefonu w kolumnie A w kolumnie aktualny arkusz.