/ / Znajdź wartość w kolumnie, Wypełnij "do Non-Blank Cell - excel, vba, excel-vba

Znajdź wartość w kolumnie, Wypełnij "do Non-Blank Cell - excel, vba, excel-vba

Mam problem ze znalezieniem sposobu na użycie makra, aby wykonać następujące czynności:

Znajduję ostatni wypełniony wiersz Kol. A iprzesuwając jedną kolumnę, aby wkleić wartość w kolumnie B. Chciałbym wziąć ten tekst, który został umieszczony w Col B i wypełnić / skopiować - do wszystkich pustych komórek powyżej niego, aż do niepustej komórki.

Każda pętla wstawia inny ciąg w kolumnie B, dlatego też mam nadzieję znaleźć sposób na wklejenie tego ciągu w górę, aż trafi on w niepustą komórkę,

Na przykład:

A         B
Header    Header
9/30/14
9/30/14
9/30/14
9/30/14    text1
9/30/14
9/30/14
9/30/14
9/30/14    text2

Wygladać jak:

A         B
Header    Header
9/30/14    text1
9/30/14    text1
9/30/14    text1
9/30/14    text1
9/30/14    text2
9/30/14    text2
9/30/14    text2
9/30/14    text2

Przepraszam, jeśli to strasznie zagmatwane! Każda pomoc będzie bardzo ceniona!

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

Nie z makro (choć można je nagrać):

Wybierz kolumnęB, Ctrl + G, Specjalne, zaznacz Puste pola, OK, =, Down, Ctrl + Enter.


1 dla odpowiedzi nr 2

Naprawdę podoba mi się rozwiązanie "Pnuts" i zaleciłbym, żeby twoje dane były tak proste, jak pokazano, ten fragment kodu VBA powinien również być w stanie zapewnić pożądany wynik, jeśli szukasz rozwiązania VBA:

Sub tgr()

Dim rngBlanks As Range
Dim BlankArea As Range

Set rngBlanks = Range("B1", Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp)).SpecialCells(xlCellTypeBlanks)

For Each BlankArea In rngBlanks.Areas
BlankArea.Value = BlankArea.Cells(1).Offset(BlankArea.Cells.Count).Value
Next BlankArea

End Sub

-1 dla odpowiedzi nr 3

Spróbuj czegoś takiego, edytuj według własnego gustu:

Sub answer()
lastA = Range("A65000").End(xlUp).Row
lastB = Range("B" & lastA).End(xlUp).Row + 1
value2Paste = "Whatever U want"
Range("B" & lastB & ":B" & lastA) = value2Paste
End Sub