/ / Usuń zaznaczenie pola wyboru Activex - excel, vba

Usuń zaznaczenia pola wyboru Activex - excel, vba

Próbowałem napisać makro, które można usunąćwszystkie pola wyboru activex w wybranym zakresie. Napisałem ten kod, ale on wciąż zwraca komunikat "Object doesn" nie obsługuje tej właściwości lub metody. "Proszę pomóż.

Dim cbx As OLEObject
Dim rng As Range
Set rng = selection
For Each cbx In ActiveSheet.OLEObjects
If Not Intersect(rng, cbx.Object.TopLeftCell) Is Nothing Then cbx.Delete
Next

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1
If Not Intersect(rng, cbx.TopLeftCell) Is Nothing Then cbx.Delete

1 dla odpowiedzi nr 2

Spowoduje to usunięcie wszystkich checkboxów ActiveX w obrębie zaznaczenia:

Sub DeleteActiveXCheckboxes()

Dim Shape As Shape

For Each Shape In ActiveSheet.Shapes
If Shape.Type = 12 Then
If Not Intersect(Shape.TopLeftCell, Selection) Is Nothing Then
Shape.Delete
End If
End If
Next Shape

End Sub