/ / Wartości ujemne i wartości postów w programie excel - excel

Wartości ujemne i wartości postów w programie excel - excel

Jeśli w Excelu są wartości ujemne i wartości dodatnie

Na przykład: w kolumnie są wartości większe od 0 i mniejsze niż 0

chcę warunek, w którym otrzymuję:

  1. wartości mniejsze niż 0 jako jedna wartość
  2. wartości mniejsze lub równe 3 jako inna wartość
  3. większa niż 3 jako inna wartość

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

Wyobraź sobie, że Twoja wartość jest w A1, możesz użyć formuły

=IF(A1<0;"negative";IF(A1<=3;"small";"big"))

ogólna formuła to

=IF( ..condition.. ; ..then.. ; ..else.. )

0 dla odpowiedzi nr 2

Wypróbuj te (zakładam, że chcesz sumę wszystkich tych wartości):

wartości mniejsze niż 0 jako jedna wartość

=SUMIF(C:C,"<0")

wartości mniejsze lub równe 3 jako inna wartość

=SUMIFS(C:C,C:C,">=0",C:C,"<=3")

większa niż 3 jako inna wartość

=SUMIF(C:C,">3")