/ / Dynamiczne indeksowanie danych ułożonych w wiersze w programie excel - excel, dynamic, indexing

Dynamiczny indeks dla danych ułożonych w wiersze w programie Excel - Excel, dynamiczny, indeksujący

Mam arkusz excel z następującymi w kolumnach od C2 do O2:

Month  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12

W kolumnach od C3 do O3 mam następujące:

Revenue 14.48828064 57.39890307 7.789366115 77.9224996 98.47631317 99.91713279 27.60377772 95.71525763 48.19843962 32.31745481 26.69196797 83.49167956

W kolumnach od C9 do D9:

From Month |  1

Oraz w kolumnach od C10 do D10:

Till month |  12

W kolumnie C12 mam:

Revenue

Problemem jest przygotowanie formuły wkomórkę D12, która będzie dynamicznie reagować na zmiany komórek D9, D10 i doprowadzić sumę linii 3 - Przychód w komórce D12, używając tylko formuły w komórce D12 bez użycia jakichkolwiek innych komórek.

Wiem, jak to zrobić, gdy dane sąuporządkowane pionowo, z wykorzystaniem funkcji przesunięcia i funkcji POŚREDNICTWO, ale nie były w stanie określić sposobu, w którym dane są uporządkowane w poziomie. Każda pomoc byłaby bardzo cenna.

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

wypróbuj tę formułę w D12

=SUM(OFFSET(C3,0,D9,1,D10-D9+1))

podsumowuje zakres określony za pomocą OFFSET funkcjonować. Zakres zaczyna się od komórki odpowiadającej "z miesiąca", która jest 0 wiersze w dół, i D9 cols po prawej stronie C3 komórka; składa się z 1 wiersza i D10-D9+1 kolumny.