/ / Excel - Usuń znak z końca łańcucha - excel

Excel - Usuń znak z końca łańcucha - excel

Mam kilka danych w programie Excel, z których chcę usunąć podkreślenie (_) od końca łańcucha. Czy to możliwe? Jeśli tak, prosimy o pomoc. Na przykład:

AA_BB_CC_
AA_BB_CC_DD
AA_BB_

Z pierwszej i trzeciej linii chcę usunąć "_" tylko z końca ciągu. Ale nie trzeba wprowadzać zmian w drugiej linii.

Dzięki,

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Zakładając, że dane znajdują się w kolumnie A, użyj funkcji: = LEWO (A1, LEN (A1) -1). Będzie czytać wszystkie znaki z wyjątkiem ostatniego.


1 dla odpowiedzi nr 2

Formuła:

=IF(RIGHT(A1,1)="_",LEFT(A1,LEN(A1)-1),A1)

Jeśli twoje dane zaczynają się w A1, wpisz B1 i wypełnij.