/ / Próbujesz zidentyfikować pewne pary danych i je wyizolować - Excel

Próbując zidentyfikować pewne pary danych i je wyizolować - Excel

Na przykład, jeśli mam zestaw danych podobny do tego, który jest wymieniony poniżej:

A B
1 2
7 8
5 4
7 5
6 8
1 4
5 1
7 3

Moim celem jest zidentyfikowanie niepowtarzalnych powiązań danychjak pojawia się w rzędach. W przypadku powyższego przykładu chciałbym zidentyfikować pary 8 i 4. Tak więc dla każdego rzędu, który ma 8, a następnie 4 w następnym rzędzie, chcę go zidentyfikować.

Oprócz tego chciałbym się oddzielićte unikalne pary z głównego zbioru danych. Możesz to zrobić, eksportując te unikalne powiązania do osobnego arkusza LUB usuwając całkowicie nieunikalne powiązania.

Szukałem rozwiązania szeroko, ale znalazłem tylko sposoby identyfikacji duplikatów i par kolumn.

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Użyj tego IF (B2 & B3 = "84", "Yes", IF (B2 & B1 = "48", "Yes", 0)) od C2. Komórki zawierające "Tak" to te z 8, a następnie 4. Mam nadzieję, że pasuje do Twoich wymagań.