/ / czy mamy jakieś działanie, aby zaimportować cały arkusz w niebieskim pryzmie? - excel, excel-automation, blueprism

czy mamy jakieś działanie, aby zaimportować cały arkusz w niebieskim pryzmie? - excel, excel-automation, blueprism

Czy potrzebujemy stworzyć 1000 pól w naszej kolekcji, jeśli tak tysiąc kolumn w naszym arkuszu excel?

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Nie. Jeśli nie zdefiniujesz żadnych pól w Kolekcji, do których importujesz dane, Blue Prism będzie dynamicznie wypełniał pola wartościami z pierwszego wiersza.


0 dla odpowiedzi nr 2

Nie ma potrzeby definiowania tych pól - po zaimportowaniu arkusza do kolekcji, pola zostaną automatycznie zaimportowane z pierwszego wiersza.