/ / Centrum jakości HP 12.20 Program do przesyłania plików w formacie Excel - Przypadki testowe nie są wyświetlane w laboratorium testowym - Excel, centrum jakości HP

Centrum jakości HP 12.20 Program do przesyłania plików w formacie Excel - Przypadki testowe nie są wyświetlane w laboratorium testowym - Excel, centrum jakości HP

Mam arkusz programu Excel, którego używam do pisania testui użyj rozszerzenia HP ALM QC Uploader dla programu Excel, aby zaimportować je do Centrum Jakości. Wszystkie wymagane pola są mapowane (w tym niektóre dodatkowe), a wszystkie dane są sprawdzane przed przesłaniem.

Mogę przesłać pomyślnie i zobaczyć testwszystkie przypadki i kroki w planie testów. Jednak kiedy idę, aby zaimportować je do zestawu testowego w laboratorium testowym, przesłane przypadki testowe nie są wyświetlane (wszystkie inne przypadki testowe są wykonywane).

Czy brakuje mi krytycznego mapowania lub czy muszę być administratorem lokalnym, aby móc zobaczyć przypadki testowe podczas importowania do laboratorium testowego?

Plik odwzorowania

[Details]
task_name=mapping.tst
export_type=4
field_count=18
[FieldMapping]
mapping1=TS_USER_TEMPLATE_02;TEST;X
mapping2=TS_RESPONSIBLE;TEST;I
mapping3=TS_USER_TEMPLATE_06;TEST;AA
mapping4=TS_USER_TEMPLATE_03;TEST;AB
mapping5=TS_USER_TEMPLATE_04;TEST;Y
mapping6=TS_USER_TEMPLATE_05;TEST;Z
mapping7=TS_SUBJECT;TEST;AE
mapping8=TS_USER_TEMPLATE_07;TEST;AF
mapping9=TS_USER_TEMPLATE_08;TEST;AG
mapping10=TS_NAME;TEST;A
mapping11=TS_USER_TEMPLATE_10;TEST;AH
mapping12=TS_TYPE;TEST;J
mapping13=TS_DESCRIPTION;TEST;B
mapping14=DS_EXPECTED;STEP;F
mapping15=DS_DESCRIPTION;STEP;E
mapping16=DS_STEP_NAME;STEP;D
mapping17=TS_USER_TEMPLATE_09;TEST;AI
mapping18=TS_STATUS;TEST;AJ

.

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Problem polegał na tym, że wartości w arkuszu danych nie zgadzały się w 100% (CASE SENSITIVE) z wymaganymi wartościami w Quality Center.

Na przykład: Typ testu: Instrukcja musi być typu testu: MANUAL