/ / Rysowanie linii od punktu do punktu w ActionScript3.0 - flash, actionscript-3, drawing

Rysowanie linii od punktu do punktu w ActionScript3.0 - flash, actionscript-3, drawing

Powiedzmy, że mam dwa obiekty i chcę ich użyćskrypt akcji, aby narysować linię łączącą je, która zaktualizuje się automatycznie, gdy zostaną przeniesione / przeciągnięte. Czy ktoś może mi pokazać, jak to zrobić, a także jak kontrolować parametry linii, takie jak kolor, waga itp.? Każda odpowiedź byłaby bardzo ceniona!

Odpowiedzi:

2 dla odpowiedzi № 1

Powiedzmy twoje dwa klipsy filmowe mc1i mc2 dziel się tym samym rodzicem: mcParent na zdarzeniu ENTER_FRAME, które zrobiłbyś:

mcParent.graphics.clear();
mcParent.graphics.lineStyle(1, 0, 1);
mcParent.graphics.moveTo(mc1.x, mc1.y);
mcParent.graphics.lineTo(mc2.x, mc2.y);

Możesz zmienić aspekt obrysu, zmieniając parametry lineStyle.

Twoje zdrowie!