/ / względne pozycjonowanie i rozmiar czcionki w flex - flex, pozycja css

względne pozycjonowanie i rozmiar czcionki w flex - flex, pozycja css

Muszę ustawić obiekt w dolnej połowiekontenera (działającego na flexie 4) - około 25% powyżej dna ... i nie można użyć współrzędnych x, y z podaną potrzebą zmiany rozmiaru. Byłem w stanie ustawić pojemniki układu i działają one dobrze

Również wymagają zmiany rozmiaru czcionki, gdy przyciski stają się mniejsze

Doceń swoje wskazówki z góry

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

http://pastebin.com/7VivyqH5