/ / Czy jest możliwe git grep dla kart? - git, grep

Czy jest możliwe, aby grep dla kart? - git, grep

To pytanie określa to -P pozwala GNU grep na grep dla karty

grep -P "t" config/file.txt

Jednak za pomocą git grep, Nie mogę się dowiedzieć, jak grep dla karty:

git grep "t" # Looks for files with the letter "t" instead
git grep -P "t" # Invalid option
git grep -E "t" # Does the same as without the -E

I nie wydaje się, aby istniała możliwość zastąpienia jej własnym grep program. Czy moja jedyna opcja do usuwania całej zawartości, a następnie używania GNU grep do wyników?

Odpowiedzi:

39 dla odpowiedzi nr 1

Możesz obejść to, wpisując dosłowną kartę w swoim poleceniu:

# type it with ^V then tab
git grep "  "

33 dla odpowiedzi nr 2

Nie mogę znaleźć notacji wyrażenia regularnego dla karty, która będzie działać, ale z radością wyszuka literalną zakładkę, jeśli możesz ją przekazać. W bashu byłoby to

git grep $"t"