/ / Basic git / github workflow dla projektu, nad którym sam będę pracował na początku - git, github, workflow

Podstawowy przepływ pracy git / github dla projektu, nad którym sam będę pracował na początku - git, github, workflow

Nigdy nie pracowałem z systemami kontroli wersjiprzed. Planuję użyć git i github do nowego projektu, nad którym będę pracował. Przejrzałem tutoriale git o Pluralsight. Rozumiem, jak działa system, ale ponieważ jestem nowy, uważam, że jest trochę zagmatwany i chcę zweryfikować, czy zrozumiałem go poprawnie.

Chcę użyć git dla nowego projektu, nad którym będę pracował. Początkowo będę pracował nad samym projektem. Myślę, że to byłby mój przepływ pracy.

 1. Utwórz nowe lokalne repo (git init)
 2. Dodaj zdalne repo (git remote add https://github.com/myuserid/projectname.git)
 3. Napisz / edytuj kod na komputerze lokalnym
 4. Zatwierdź zmiany wprowadzone w kroku 3
 5. Push commit do zdalnego repo (git push)
 6. Wróć do kroku 3, chyba że osiągnąłeś etap, w którym chcesz wydać wersję
 7. Dodaj tag wersji (tag git -a v1.0)
 8. Tag push do zdalnego (git push --tags)
 9. Przejdź do kroku 3

Czy to jest poprawne?

Edytować: Jeden z moich znajomych zasugerował, że nigdy nie powinienem wprowadzać zmian do opanowania na lokalnym repo. Zawsze powinienem stworzyć oddział, wprowadzić zmiany i zobowiązać się do niego, a kiedy będę zadowolony, wciągnąć ich do lokalnego mistrza. Następnie naciśnij je na github. Jak poleciłbyś to?

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Jeśli zdalne repo już istnieje w https://github.com/myuserid/projectname.git, lepiej użyj git clone zamiast git init.

Jeśli użyjesz git clone,

 • Nie musisz inicjować repozytorium, inicjuje ono repo z kopią zdalnego repo.
 • Nie trzeba dodawać zdalnego. Domyślnie tworzy zdalny wywoływany origin.
 • Pobiera wszystkie gałęzie z zdalnego repozytorium i tworzy zdalne gałęzie śledzenia dla każdej zdalnej gałęzi w lokalnym repo. Jest to ważne, w przeciwnym razie git pull i git push nie działa poprawnie.

Polecam ten przepływ pracy:

 1. Sklonuj zdalne repo (git clone https://github.com/myuserid/projectname.git),
 2. Napisz / edytuj kod na komputerze lokalnym.
 3. Zatwierdź zmiany dokonane w kroku 3 (git add i git commit).
 4. Zatwierdź commit do zdalnego repo (git push)
 5. Wróć do kroku 3, chyba że osiągnąłeś etap, w którym chcesz wydać wersję.
 6. Dodaj tag wersji (git tag -a v1.0)
 7. Wciśnij tag na pilocie (git push --tags)
 8. Przejdź do kroku 3