/ / Model gałęzi dla wielu projektów w tym samym repozytorium? - git, workflow, git-branch, git-flow

Model gałęzi dla wielu projektów w tym samym repozytorium? - git, workflow, git-branch, git-flow

Niedawno przeszliśmy z CVS na Git i używamy Vincenta Driessena udany model rozgałęzienia Git z a master gałąź i develop oddział, który łączy się z powrotem master. Zaczęliśmy od jednego projektu w Git, a teraz mamy dwa oddzielne projekty wykorzystujące pewien wspólny kod w module częściowym (common). Niedawno w innym projekcie dokonano zmiany develop że nie jesteśmy przygotowani i dopóki nie zaktualizujemy naszego własnego kodu, nie możemy cofnąć żadnych zmian develop ponieważ nie chcemy innych zmian.

Myślałem o rozgałęzianiu develop w specyficzne dla projektu gałęzie, z którymi ponownie się łączą develop, ale właściciel common nie chce gałęzi specyficznych dla projektu, ponieważ:

będziemy musieli wybrać najlepsze poprawki z głównego develop Oddział w aby uzyskać poprawki lub funkcje, które mają zastosowanie do obu.

Czy byłoby lepiej wyeliminować develop Oddział całkowicie i po prostu scalaj bezpośrednio z oddziałów specyficznych dla projektu masterczy robimy to wszystko źle?

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

Niedawno w innym projekcie dokonano zmianyopracuj, że nie jesteśmy przygotowani i dopóki nie zaktualizujemy naszego własnego kodu, nie możemy wprowadzać zmian, ponieważ nie chcemy innych zmian.

Oznacza to, że dwa projekty mają różne cykle rozwojowe i powinny mieć własną gałąź rozwojową.
Ale jeśli common nie mogą być łatwo aktualizowane przez oba projekty, co oznacza, że ​​musisz zaktualizować common siebie (w swojej własnej gałęzi projektu)

Przed połączeniem develop oddział do głównego urzędnika develop jeden, będziesz musiał scalić common z głównego develop Oddział do swojej wersji common, rozwiąż wszelkie konflikty i połącz się z powrotem common także.
W ten sposób common Właściciel projektu nie musi niczego wybierać ani integrować.