/ / Git pokaż <commit> i pobierz diff dla podzbioru plików - git, filter, git-diff, git-show

Git pokazuje <commit> i pobiera diff dla podzbioru plików - git, filter, git-diff, git-show

Szukam rozwiązania, aby uzyskać różnicę przy użyciu zatwierdzenia git show <commit> dowództwo.

Zwykle robię:

$> git show 12f00d

Zgodnie z oczekiwaniami otrzymuję wszystkie różnice dla wszystkich plików zmodyfikowanych w danym zatwierdzeniu.

Teraz mam duże zatwierdzenie (wiele plików zmieniono / przeniesiono) po refaktoryzacji i po prostu muszę wiedzieć, co zmieniło się we wszystkich xml pliki rekursywnie w tym zatwierdzeniu. Mam dużo plików .java, .xsl, .properties i tylko kilka plików .xml.

Próbowałem następujących poleceń bez powodzenia:

$> git show 12f00d -L 0,0:*.xml
> incorrect syntax

$> git show 12f00d *.xml
> no result

$> git show 12f00d **/*.xml
> Return the root pom.xml but not recursively

$> git show 12f00d **/**.xml
> Return the root pom.xml but not recursively

$> git show 12f00d -- *.xml
> no result

$> git show 12f00d -- **/*.xml
> Return the root pom.xml but not recursively

$> git show 12f00d -- **/**.xml
> Return the root pom.xml but not recursively

Próbowałem tych samych opcji za pomocą polecenia git diff <commit>.

Używam wersji Git 1.8.4 pod Linux CentOS (terminal bash).

Czy wiesz, czy taki filtr jest możliwy z git (może innym poleceniem)

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

Spróbuj tego: git show 12f00d "*.xml"