/ / Jak custmoize twarz diff git.el w Emacs? - git, emacs, personalizacja, twarze emacs

Jak custmoize twarz diff git.el w Emacs? - git, emacs, personalizacja, twarze emacs

Mój Emacs jest ustawiony tak, aby wyświetlał tekst jako czarnytło na zielony tekst. Problem polega na tym, że robię różnicę używając git.el część na górze bufora pokazująca zmiany zaczynające się od --- lub +++ pokazana jest przy użyciu zielonkawego koloru na zielono, więc nie mogę odczytać i sprawdzić git.el ale nie mogę się domyślić, która twarz służy do kontrolowania tego?

Odpowiedzi:

3 dla odpowiedzi № 1

Przejdź do bufora, przesuń punkt do tajemniczej twarzy i wpisz C-u C-x = (znany jako C-u M-x what-cursor-position). Emacs najpierw dużo ci mówi o postaci, ale też zauważa:

There are text properties here:
face         diff-header
fontified      t

Tak więc twarz, której szukasz, jest diff-header.