/ / różnica między lokalnym serwerem ROMES a bazą za pomocą p4merge - git, merge, p4merge

różnica między lokalnym serwerem ROMES a bazą za pomocą p4merge - git, merge, p4merge

Łączę swój oddział w gałęzi głównej za pomocą narzędzia p4Merge, Widzę 3 widok: LOKALNY ZDALNY BAZA jakie są różnice między tymi widokami? Dzięki

Odpowiedzi:

3 dla odpowiedzi № 1

Ten samouczek wideo dobrze wyjaśnia, co oznacza każdy z tych widoków:

Narzędzia do scalania czteropanelowego pokazują te panele:

 • LOCAL - Twój plik ze zmianami, które do niego wprowadziłeś
 • BASE - wspólny plik przodków, z którego pochodzą LOCAL i REMOTE
 • ZDALNIE - plik, który łączysz, prawdopodobnie autorstwa kogoś innego
 • MERGE_RESULT - plik powstały w wyniku scalenia, w którym rozwiązujesz konflikty

Możemy wizualizować historię pliku w następujący sposób:

remote: ... v1 -- v2 -- v3

local:       v4

Tutaj v3 byłby REMOTE wersja pliku, i v4 jest LOCAL wersja. The BASE jest v2i MERGE_RESULT jest plikiem, który powstałby po połączeniu pilota z plikiem lokalnym.


1 dla odpowiedzi nr 2

Jeśli używasz SourceTree, możesz to zobaczyć, a co T Tim zasugerował powyżej. wprowadź opis obrazu tutaj