/ / Image & CSS nie wyświetla Middleman + Github Pages - github, middleman

Image & CSS nie wyświetla Middleman + Github Pages - github, middleman

Jestem nowy w tworzeniu stron internetowych i staram się umieścić moją stronę na żywo na stronach Github. Używam klejnotu pośrednika. Kiedy wchodzę na moją stronę: http://rachaelsalter.github.io/rsblog/ obraz css i tła nie ładuje się. Mając nadzieję, że ktoś może pomóc. Dzięki.

https://github.com/rachaelsalter/rsblog

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Ponieważ twoja wdrożona strona nie jest serwowana w katalogu głównym twojej poddomeny github (rachaelsalter.github.io), musisz poinstruować pośrednika, by utworzył linki aktywów w stosunku do /rsblog dla twoich rozmieszczalnych buildów.

configure :build do
set :http_prefix, "/rsblog"
end