/ / favicon.ico "nie znaleziono błędu" w silniku aplikacji - google-app-engine, favicon

favicon.ico "nie znaleziono błędu" w silniku aplikacji - google-app-engine, favicon

Próbuję rozwijać się na silniku aplikacji i na liście błędów wyświetlanych w konsoli administracyjnej, którą zawsze widzę

/favicon.ico

Przeczytałem dokumentację, dodano nowy folder o nazwie static i dodano go do pliku app.yaml

- url: /favicon.ico
static_files: static/favicon.ico
upload: static/favicon.ico

ale nawet teraz otrzymuję ten sam błąd ...

Odpowiedzi:

66 dla odpowiedzi nr 1

Ten wpis powinien zostać umieszczony przed wpis dla głównego programu obsługi, na przykład:

- url: /favicon.ico
static_files: media/img/favicon.ico
upload: media/img/favicon.ico

- url: /robots.txt
static_files: media/robots.txt
upload: media/robots.txt

- url: .*
script: main.py

Wpisy są przetwarzane według kolejności i pierwszego dopasowania wygrywa.


9 dla odpowiedzi nr 2

Jeśli robisz to w Javie, pozbyłem się błędu, umieszczając pusty plik "favicon.ico" w katalogu "war".

Jeśli chcesz stworzyć własny szybki i brzydki plik "favicon.ico", ta strona była bardzo łatwa w użyciu: http://www.favicon.cc/


5 dla odpowiedzi nr 3

Dla twojej aplikacji, favicon.ico powinno być statycznym obrazem. Możesz przesłać plik favicon.ico do swojej aplikacji, aw pliku app.yaml skonfigurować aplikację do wyświetlania obrazu, gdy żądany jest adres url /favicon.ico. Poniżej znajduje się przykładowy wpis w pliku app.yaml dla pliku /favicon.ico. Zakładamy, że dołączasz plik favicon.ico do ścieżki katalogu static / images:

- url: /favicon.ico
static_files: static/images/favicon.ico
upload: static/images/favicon.ico

jest napisane tutaj