/ / Narzędzia deweloperów Google Chrome: wybór elementów na podstawie klasy css - google-chrome

Narzędzia Google Chrome dla programistów: wybór elementów na podstawie klasy css - google-chrome

Czy istnieje dobry zasób na temat korzystania z konsoli narzędzi Google Chrome dla programistów.

Widzę wstęp tutaj .

Mam określonego QN o tym, jak wybrać elementy HTML oparte na klasie CSS.

Powyższy link pokazuje, jak wybrać na podstawie id (za pomocą $ ("")).

Odpowiedzi:

14 dla odpowiedzi № 1

Ok .. Wyobraziłem to .. podobne do firebug, $$ (".klasa")