/ / Wektor refrakcji (Ray tracing) - grafika, 3d, przezroczystość, raytracing

Wektor refrakcji (ray tracing) - grafika, 3d, przezroczystość, raytracing

Robię ray tracingu i wykonuję refrakcję promienia, stosując następującą relację (otrzymałem ją z pliku PDF o nazwie "Reflactions and Reffractions in Ray Tracing"):

wprowadź opis obrazu tutaj

wprowadź opis obrazu tutaj

Ale widziałem to w innym pliku PDF w następujący sposób:wprowadź opis obrazu tutaj

Czy mógłbyś mi wyjaśnić, dlaczego?

I jak mogę zapewnić, że mój obliczony przeze mnie wektor refrakcji jest poprawny?

Dzięki

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Zakładając, że twoje wektory są w rzeczywistości xyz trypletami:

float3 reflect( float3 i, float3 n )
{
return i - 2.0 * n * dot(n,i);
}