/ / PowerPoint - Jak dołączyć etykietę do grafiki liniowej [closed] - grafika, powerpoint

PowerPoint - Jak dołączyć etykietę do grafiki liniowej [zamknięta] - grafika, powerpoint

Po dodaniu kształtu wielokąta do programu PowerPoint można dołączyć / osadzić w nim pole tekstowe. Po przesunięciu lub obróceniu kształtu wielokąta tekst dostosowuje się do niego.

Jak mogę to zrobić z kształtem linii?

W poniższym przykładzie obróciłem i przesunąłem oba pola, a tekst i linie zostały automatycznie zaktualizowane. Etykieta nie została przeniesiona i nie jest już powiązana z linią.

Jak mogę "dołączyć" etykietę do linii?

wprowadź opis obrazu tutaj

Dzięki.

Odpowiedzi:

4 dla odpowiedzi № 1

Większość kształtów ma ramkę tekstową; jest to "kontener" dla dowolnego tekstu w kształcie. Linie nie mają ramek tekstowych, więc nie mogą zawierać tekstu.

Więc oszukujesz.

Najprostszym unikem byłoby utworzenie osobnego pola tekstowego i pogrupowanie go za pomocą linii.

Można też narysować prostokąt, nie nadać mu obrysu, wypełnić go kolorem, w którym ma się znaleźć linia, a następnie ustawić jego wysokość na dowolną żądaną szerokość linii. Prostokąt mogą przytrzymaj tekst. Domyślnie tekst będzie znajdował się na linii, co nie jest tym, czego potrzebujesz, więc dodaj wiersz na początku lub na końcu tekstu, aby nieznacznie podnieść go poniżej lub powyżej linii.