/ / Middleman 4.0.0 z silnikiem szablonów HAML daje błąd podczas uruchamiania z poleceniem serwera - haml, pośrednik

Middleman 4.0.0 z silnikiem szablonów HAML daje błąd podczas uruchamiania z poleceniem serwera - haml, pośrednik

Podczas wykonywania "pośrednika serwera" otrzymuję następujące błędy:

Haml :: TempleEngine: Opcja: kontekst jest nieprawidłowy Haml :: TempleEngine: Opcja: outvar jest nieważny

Próbowałem aktualizować pośredników między innymi. To jest mój obecny gemfile:

source "https://rubygems.org"
gem "middleman", ">= 4.0.0"
gem "middleman-compass", ">= 4.0.0"
gem "jquery-middleman"
gem "middleman-sprockets", ">= 4.0.0.rc.1"
gem "rubocop"
gem "rubocop-junit-formatter"
gem "middleman-s3_sync"
gem "middleman-dotenv"

Haven "pracował wcześniej ze pośrednikiem, więc pokochałbym jakąś konstruktywną radę.

Odpowiedzi:

4 dla odpowiedzi № 1

Dzisiaj miałem dokładnie ten problem. Po przeprowadzeniu dochodzenia odkryłem, że ostrzeżenie pochodzi z temple gem, silnik szablonowy używany przez Haml.

Oczywiście tak nie jest rozwiązać problem (czy to naprawdę problem?), ale możesz wyłączyć ostrzeżenia, umieszczając je w config.rb:

# Disable warnings
Haml::TempleEngine.disable_option_validator!

W zależności od tego, gdzie umieścić ten wiersz kodu, może być konieczne require "haml" przed.

HTH!