/ / Jaki jest znak kontynuacji linii dla HANA SQL? - skrypt hana-sql

Jaki jest znak kontynuacji linii dla HANA SQL? - skrypt hana-sql

Jaka jest cecha kontynuacji linii dla HANA SQL? Biorąc pod uwagę, że mam super długie oświadczenie i chcę, aby obejmował on wiele linii, zamiast być bardzo długim w linii.

Dzięki.

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

W przypadku większości instrukcji SQL można niejawniekontynuuj w następnej linii. Nie ma "znaku kontynuacji linii". Długie łańcuchy można kontynuować w następnej linii, oddzielając je w wielu połączonych łańcuchach ||.

Na przykład jest to całkowicie poprawny kod HANA SQL:

SELECT
"RefID",
"FirstName",
"LastName"
FROM
"People"
WHERE
"FirstName" = "Hubert Blaine"
AND
"LastName" = "Wolfeschlegelsteinhausenbergerdorffvoralternwaren" ||
"gewissenhaftschaferswesenchafewarenwholgepflegeun" ||
"dsorgfaltigkeitbeschutzenvonangereifenduchihrraub" ||
"giriigfeindewelchevorralternzwolftausendjahresvor" ||
"andieerscheinenbanderersteerdeemmeshedrraumschiff" ||
"gebrauchlichtalsseinursprungvonkraftgestartseinla" ||
"ngefahrthinzwischensternartigraumaufdersuchenachd" ||
"iesternwelshegehabtbewohnbarplanetenkreisedrehens" ||
"ichundwohinderneurassevanverstandigmenshlichkeitt" ||
"konntevortpflanzenundsicherfreunanlebenslamdlichf" ||
"reudeundruhemitnichteinfurchtvorangreifenvonander" ||
"erintlligentgeschopfsvonhinzwischensternartigraum";

PS: Ta osoba faktycznie istnieje. :)


0 dla odpowiedzi nr 2

Możesz nacisnąć klawisz powrotu i otrzymać instrukcję podzieloną na wiele linii dla Twojej wygody.

Jak na poniższym obrazku:

wprowadź opis obrazu tutaj

Nawet w dynamicznym SQL można podzielić ciąg znaków (z operatorem ||), który zamierzasz podać w poleceniu EXEC ().

wprowadź opis obrazu tutaj