/ / HANA Studio blokuje użytkownika DB podczas uzyskiwania dostępu do HANA w chmurze poprzez tunel bazy danych - hana, hana-cloud-platform, hana-studio

HANA Studio blokuje użytkownika DB podczas uzyskiwania dostępu do HANA w chmurze za pośrednictwem tunelu bazy danych - hana, hana-cloud-platform, hana-studio

Używam tunel bazy danych od zestawu SDK platformy chmurowej HANA dopołączyć się z instancją HANA w chmurze. Działa to dobrze dla pierwszego połączenia, ale mam problem z ponownym nawiązaniem połączenia po zamknięciu i ponownym otwarciu tunelu: tunel generuje nowe hasło (dla tego samego użytkownika bazy danych) za każdym razem, gdy jest otwarte, ale Studio HANA nie pyta mnie o hasło, gdy wybiorę "Log On" w widoku systemów.

Wygląda na to, że studio pamięta poprzednie hasło i ponawia próbę błędnego hasła, dopóki mój użytkownik nie zostanie zablokowany: po chwili system jest opatrzony czerwonym znacznikiem, a tekst stanu mówi

Osiągnięto maksymalną liczbę nieprawidłowych prób wprowadzenia hasła. Użytkownik jest zablokowany do ...

Nie wybrałem opcji "Zapisz nazwę użytkownika i hasło w bezpiecznym miejscu", ale to prawdopodobnie oznacza, że ​​HANA Studio zapamiętuje hasło do czasu jego ponownego uruchomienia. Wskazówki administracyjne SAP HANA potwierdź to założenie.)

A więc, jak mogę wyjść z tej sytuacji? Jak mogę odblokować mojego użytkownika? I jak mogę uniknąć blokowania go w przyszłości, być może bez konieczności restartowania studia HANA za każdym razem, gdy ponownie otworzę tunel?

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

jeśli używasz nowego zestawu SDK z chmury SAP HANAPlatforma, w której nie masz już zmieniającego się hasła. Po otwarciu tunelu otrzymasz wstępne hasło do swojej instancji HANA w chmurze, a po zmianie go na twoje potrzeby możesz zawsze użyć tego hasła do bazy danych, aby połączyć swoje HANA Studio z instancją HANA na swoim koncie.

Ale pamiętaj, że masz zawsze 2 hasła. Ten, którego używasz do utworzenia tunelu i drugi, którego używasz w swoim HANA Studio, aby połączyć się z twoją instancją HANA w chmurze.

Pobierz nowy pakiet SDK pod adresem https://tools.hana.ondemand.com/#cloud

Mam nadzieję że to pomoże.

Najlepiej, Rui

PS: Powtarzamy wolny kurs online "Wprowadzenie do platformy SAP HANA Cloud Platform" (https://open.sap.com/course/hanacloud1) około kwietnia / maja tego roku. W drugim i trzecim tygodniu tego kursu dowiesz się, jak działa "nowy" tunel.