/ / htaccess - usuwa „index.php” z adresu URL i przekierowuje - .htaccess, przekierowuje

htaccess - usuń "index.php" z adresu URL i przekieruj - .htaccess, przekierowanie

Na mojej stronie korzystałem z adresów URL takich jak

http://me.example.com/index.php?p=home

Potem zdecydowałem się użyć

http://me.example.com/?p=home

Wszystko działało automatycznie bez żadnych ".plik htaccess. Ale adresy zawierające „index.php” również nadal działają. Niektóre strony mają linki do mojej witryny w „starym” formacie. Chcę, aby ludzie przestali używać tego „starego” formatu i przekierowali je do „nowego” formatu URL, ilekroć używają „starego” formatu. Chcę tylko usunąć „index.php” z adresu URL, a także zmienić ten adres URL w przeglądarce użytkownika.

Odpowiedzi:

5 dla odpowiedzi № 1

Oto kod, który wejdzie w .htaccess w DOCUMENT_ROOT:

Options +FollowSymLinks -MultiViews
# Turn mod_rewrite on
RewriteEngine On
RewriteBase /

RewriteRule ^index.php/?$ / [L,R=301,NC]